Вітаю Вас, Гість

Методичне об’єднання вчителів початкових класів

  1. Федоренко Сергій Іванович - керівник методоб’єднання, класний керівник 1 класу.
  2. Іванова Олена Анатоліївнакласний керівник 2 класу
  3. Гонтаренко Світлана Олександрівнакласний керівник 3 класу
  4. Тельчарова Валентина Федорівнакласний керівник 4 класу.

Науково-методична проблема, яку опрацьовує колектив вчителів початкових класів:

«Розвиток пізнавального і творчого потенціалу учнів початкових класів на основі використання сучасних технологій навчання та виховання»

Мета і завдання методичного об’єднання

1.Спрямувати роботу вчителів на забезпечення високого рівня викладання, формування в учнів практичних умінь і навичок.

2.Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

3.Впроваджувати в практику роботи сучасні педагогічні технології та інновації.

4.Регулярно проводити огляд новинок методичної літератури, періодичних видань.

5.Опрацювати оновлені програми з метою неухильного дотримання їх вимог під час навчального процесу.

6.Активвізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

7.Проводити індивідуальну роботу з учнями, які не встигають.

8.Проводити відкриті уроки і виховні заходи згідно з планом роботи.

9.Брати участь у педагогічних конкурсах і виставках.

10.Продовжувати роботу над формуванням у учнів єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення учнівських зошитів.

Тематика засідань

                          Перше засідання (вересень)

1.Аналіз роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за 2014-2015 навчальний рік (Федоренко С.І.)

2.Обговорення плану роботи методоб’єднання на 2015-2016 навчальний рік (Члени методоб’єднання)

3.Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів щодо змін до навчальних програм (Федоренко С.І.)

4.Методична скарбничка. Доповідь про найбільш актуальні питання, які розглядалися на курсах підвищення кваліфікації (Гонтаренко С.О.)

                        Друге засідання (жовтень)

Використання нестандартних форм навчання на уроках природознавства

1.Доповідь «Нестандартні форми навчання - один із методів активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства» (Іванова О.А.)

2. Обговорення відкритого уроку з природознавства, проведеного у 2 класі Івановою О.А. (Члени методоб’єднання)

3. Перегляд і обговорення сучасного відеоуроку з природознавства, представленого на конкурс «Вчитель року» (ресурси Інтернету; готує Федоренко С.І.)

                        Третє засідання 24 листопада

Використання елементів проблемного навчання на уроках з основ здоров’я

1.Доповідь «Створення проблемних ситуацій на уроках з основ здоров’я» (Тельчарова В.Ф.)

2.Відвідування й обговорення відкритого уроку з основ здоров’я, проведеного у 4 класі Тельчаровою В.Ф.(Члени методоб’єднання)

3.Звіти про самоосвіту Іванової О.А. та Тельчарової В.Ф.

 

                           Четверте засідання (лютий)

Впровадження інтерактивних технологій на уроках читання

1.Відвідування й обговорення відкритого уроку з читання, проведеного у 3 класі Гонтаренко С.О.

2.Презентація « Впровадження інтерактивних технологій на уроках читання» (з досвіду роботи). (Гонтаренко С.О)

3.Презентація з відеофрагментами «Застосування технологій ситуативного моделювання в 1 класі» (Федоренко С.І.)

 

                         П’яте засідання (травень)

Підсумки роботи над науково-методичною проблемою

1.Презентації з досвіду роботи над проблемною темою «Розвиток пізнавального і творчого потенціалу учнів початкових класів на основі використання сучасних технологій навчання та виховання» (вчителі початкових класів)

2.Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів на 2016-2017 навчальний рік. (Члени методоб’єднання)