Вітаю Вас, Гість

Користувач має ПРАВО:

Користуватися наступними безкоштовними інформаційно-бібліотечними послугами:

Вільний доступ до бібліотечних фондів та друкованих видань на традиційних носіях на абонементі.

Доступ до енциклопедичних, довідково-бібліографічних видань, унікальних книжкових екземплярів  у читальному залі.

Знайомство з асортиментом бібліотечної продукції.

Користування довідково-бібліографічним та інформаційним обслуговуванням.

Отримання бібліотечно-бібліографічних та інформаційних знань, навичок і вмінь самостійного пошуку та користування бібліотекою і книгою.

Отримання знань з культури життєдіяльності.

Отримання знань з культури навчальної праці та науково – дослідницької діяльності.

Брати активну участь в заходах, що проводяться  бібліотекою.

Обирати та і бути обраним до Ради бібліотечного активу, надавати практичну допомогу в роботі шкільному бібліотекарю.

Вимагати дотримання  конфіденційності  даних про нього та перелік читаних ним матеріалів.

Оскаржити  дії  бібліотекаря, на захист своїх прав у директора гімназії.

Користувач ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

Дотримуватися  правил  користування шкільною бібліотекою.

Ознайомитися та виконувати правила  з Техніки Безпеки .

Ознайомитися та виконувати Інструкцію з пожежної безпеки  у  бібліотеці

Дотримуватися тиші та порядку.

Дбайливо ставитися до інформаційних ресурсів на різних носіях.

Повертати документи у встановлений термін.

Не виносити інформаційні документи без запису в читацький формуляр.

Користуватися цінними і єдиними екземплярами, інформаційними ресурсами тільки в приміщенні бібліотеки.

При виявленні дефектів в інформаційних ресурсах – повідомити про це бібліотекаря.

Розписатися в читацькому формулярі про отримане видання.

При втраті або випадковому  псуванню – повернути взамін рівноцінний інформаційний документ, або ж  такий, який на думку бібліотекаря буде рівноцінним

Не порушувати порядок розстановки інформаційних документів на стелажах, полках.

При вибутті зі школи – повернути всі інформаційні документи, взяті зі  шкільної бібліотеки.

Користувачам НЕ дозволяється:

Робити позначки, підкреслювати, виривати сторінки, калькувати малюнки, креслення і карти.

Виносити з бібліотеки  видання, що не записані  в читацький формуляр.