Вітаю Вас, Гість

Виховна, позакласна та позашкільна робота з учнями

Тема:

 «Виховання компетентної особистості  учня школи шляхом впровадження інноваційних технологій»

Проблема виховної роботи  школи на 2019-2020 н.р.

 

Виховна проблема :

- створення виховного простору для розвитку особистості учня, здатного виявляти національну гідність, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в просторі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій культури.

Мета опрацювання провідної виховної проблеми - формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал

Досягнення визначеної мети має забезпечити кінцевий результат – набуття учнями школи соціального досвіду, активної громадянської позиції, формування життєво компетентної, морально і фізично здорової особистості, що чітко орієнтується в сучасних реаліях, перспективах соціокультурної динаміки.

Виховні завдання

-організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

-створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

-змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

-задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації);

-реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

-оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

-створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого- педагогічний супровід;

-співпраця з органами учнівського самоврядування,

-інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.